Det senaste året har varit händelserikt för Persson Hyrmaskiner med många spännande nyheter. Under året har bland annat företaget växt, personalstyrkan likaså och medarbetare har klättrat internt. Många satsningar har även genomförts som bland annat att bli helhetsleverantör inom trafikavspärrningsmaterial och öppningen av depån i Trollhättan.

Under året har Persson Hyrmaskiner utökat sin personalstyrka med cirka tio procent. Det har varit i linje med att företaget växer men också utifrån de behov som har funnits. Framför allt för den interna arbetsmiljön men även för att kunna ge ännu bättre service till kunderna. Viktiga positioner som uthyrare, servicetekniker, reparatörer, returkontrollanter och ekonomi har tillsatts. Både Kungälvsdepån och Stenungsundsdepån har tillsatt ansvariga under året. Medan Göteborg har rekryterat internt då Dennis Freding tog över som depåchef när Tommy Börjesson axlade rollen som distriktschef.

Årets största nyhet
Den förmodligen största nyheten under året har varit att ägaren Joakim Dahlgren har lämnat över VD-rollen efter 20 år. Numera fokuserar han på verksamhetsutveckling och inköp, något han brinner för. I april klev Jens Bergvie in som VD och de kommande månaderna har speglat det fokus Jens haft – att tillsammans med medarbetarna utveckla helhetslösningar för kunderna. En del i denna satsning har inneburit att man valt att bli en helhetsleverantör inom trafikavspärrningsmaterial, erbjuda TA-planer till samtliga kunder och öppna en depå i Trollhättan.
– Vi såg en efterfrågan från våra kunder att utöka våra tjänster och vi är alltid lyhörda och för en dialog. Vi vill växa där de befinner sig och där de behöver oss, säger Jens Bergvie, VD på Persson Hyrmaskiner.

Förutom att investera och satsa på nya tjänster pågår ett ständigt arbete att öka leveranssäkerheten till kunderna. Persson Hyrmaskiner har investerat i sin fordonsflotta med nya lastbilar med kran. Samtidigt ser Joakim kontinuerligt över behovet att köpa in nya maskiner som ska ut till depåerna. Det beror bland annat på att efterfrågan på vissa maskiner ökar och kunders önskemål. Liksom att ha en uppdaterad och påfylld maskinpark.

Det kommande året
2019 planeras bli ännu ett händelserikt år för Persson Hyrmaskiner. Till skillnad från 2018 kommer året fokusera på processer. Arbetet med att ta fram ett affärssystem som gynnar både kunder och medarbetare fortlöper. Likaså med att utveckla QR-koder till samtliga maskiner för att kunder snabbt och enkelt kan få fram en digital instruktionsbok och utföra ett mer säkert arbete. Ett stort fokus kommer fortsatt ligga på kunder och medarbetare och året börjar med en intern kickoff med temat ”resan till målet”, det handlar om att utmana oss själva för att bland annat nå målet om att ha branschens nöjdaste medarbetare och kunder.