Tjänster

Våra tjänster

Använd oss till det vi kan bäst. Vi rådgör i allt från maskin- och metodval till de kringtjänster ni kan tänkas behöva, ex utbildningar, energiberäkning, logistik och transport och mycket mera. Ett samarbete som skapar möjligheter för ert projekt från start till klart. Allt du behöver!

Hyrappen

I appen Navet Edge kan du samla hela ditt byggprojekt och få full kontroll på projektet, fakturor, aktuella maskiner på hyra, leveranser och returer, osv. Appen ger dig också den överblick du behöver för att i god tid se ditt maskinbehov och planera kostnader för maskinhyror, vilket också ger dig mer effektivitet i ditt projekt.

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel nedan.
Tel. 010-457 77 70

Lyft (taxikörning)

Vi hjälper dig med allt inom lyft på din arbetsplats; lastning/lossning, logistik, montage. Utöver hyra av våra maskiner har ni även möjlighet att hyra vår personal, antingen för tillfälliga speciallyft eller för längre uppdrag på er arbetsplats. 

Har ni gällande utbildning? Om inte så hittar ni även utbildningen Säkra Lyft hos oss. Läs mer på Säkra lyft | Persson Hyrmaskiner

Mätappen

I appen för energimätning kan du enkelt ha full koll på din energiförbrukning på arbetsplatsen. Kontrollera, styr och läs av förbrukning och energiåtgång. En viktig del i er LCA-plan, miljöarbete och effektiviserar ekonomin på er byggarbetsplats.

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel nedan.
Tel. 010-457 77 70

Proaktiv HÅLLBARHET

Tillsammans tar vi hem fler anbud, ökar marginaler och skapar tryggare byggen. 

Genom ett tidigt och självklart samarbete inför byggnationer redan i anbudsstadiet, stärker vi med gemensamma kompetenser positionen inför liggande lagkravsförslag gällande LCA 2022-01-01. 

En väl genomtänkt och genomarbetad plan skapar stark konkurrenskraft, utifrån upphandlingsunderlag utöver själva kostnadsbilden. 

Som en förlängning till er LCA-plan. Med gemensam planering påverkar vi faktorer även utanför LCA-planens avgränsningar. Här kommer vi att fokusera på; Logistik på och utanför byggarbetsplats, Etablering, Nätverk, Energimätning, Avspärrning (ID06), Väderskydd, Fraktioner, Maskinoptimering, Resurs- och projektansvar för Proaktiv HÅLLBARHET. 

Positiv och lönsam påverkan på hållbarhet, säkerhet och ekonomi för alla involverade parter!

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel nedan.
Tel. 010-457 77 70

Registerhållning utbildningar

Vi vill att ni är säkra. Hela tiden. För oss är det viktigt att du som kund arbetar säkert och med uppdaterad kunskap. För många arbetsgivare kan kontrollen över personalens utbildningar och uppdateringar vara svårt och också ibland betungande att hålla ordning på. Utöver säkerhetsaspekten, riskeras även onödiga sanktionsavgifter vid eventuell kontroll. Därför hjälper vi dig gärna.

Genom att låta oss föra register över er personals utbildningar, kan vi enkelt skicka dig en påminnelse om när en utbildning är på väg att gå ut och behöver uppdatering eller repeteras. På så vis avlastar vi er och vi kan enkelt anpassa vårt utbildningsutbud utifrån era behov, med god framförhållning.

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel nedan.
Tel. 010-457 77 70
Mail. utbildning@perssonhyrmaskiner.com

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Persson Hyrmaskiner erbjuder helhetslösningar inom trafikanordningar samt uthyrning av TA-material till alla typer av jobb, stora som små.

Vi kan även producera anpassade skyltar till just ert specifika behov.

Persson Hyrmaskiner erbjuder även så att avstängningsmaterialet och skyltmaterialet är monterat och utställt när jobbet ska starta. 

Behöver ni en godkänd TA-plan för ert projekt så fixar vi detta.

Vår personal har genomgått de kravutbildningar som krävs för att arbeta både på statliga vägar och kommunala gator. Vi arbetar alltid på ett säkert och genomtänkt sätt och vi säkerställer ditt arbete på eller vid sidan av vägen under hela arbetstiden.

Persson Hyrmaskiner utför kostnadseffektiva lösningar avseende trafikanordningar och skyltning.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Har du rätt utbildning för Arbete på väg? Läs mer här: Arbete på väg Nivå 1+2 | Persson Hyrmaskiner

Transport och logistikhjälp

Vi transporterar till dig och även för dig. Fördelat på våra depåer har vi tre stora lastbilar och sex mindre kranbilar och dessa kompletteras med skåpbilar. Snabb, personlig och flexibel service och utkörning är en förutsättning för oss när vi arbetar mot dig som kund och det löser vi med hjälp av variationen i våra fordon.

Ni har även möjlighet att hyra lastbil med chaufför för uppdrag, även när inte behovet av att hyra en maskin finns. Vi kör, hämtar eller kranar gärna för er när ni behöver – bara kontakta oss. Vi hjälper till! 

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel nedan.
Tel. 010-457 77 70

Utbildningar

För att tillgodose våra och våra kunders säkerhet vid arbete och användande av maskiner erbjuder vi de utbildningar ni behöver. För att säkerställa bredden i vårt utbildningsutbud, utöver de som våra egna utbildare och instruktörer erbjuder, samarbetar vi även med externt utbildningsbolag. Vi möter dig som kund vid dina behov. 

Läs mer på: www.perssonhyrmaskiner.com/tjanster/utbildning 

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel nedan.
Tel. 010-457 77 70
Mail. utbildning@perssonhyrmaskiner.com