Miljö och certifieringar

Miljö

På kvalitets- och miljösidan vill vi ge dig som kund klara riktlinjer. Men naturligtvis är miljöengagemanget i det praktiska arbetet viktigast, som att vi väljer rätt maskiner och föreslår arbetsmetoder med liten miljöpåverkan. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.