Om oss

C. Persson’s Hyrmaskiner AB

– Ett ungt företag med en lång historia!

Vi är ett företag inom maskinuthyrningsbranschen, som startades i nuvarande form i Stenungsund 1992 och våra största kundgrupper finns inom bygg, anläggning och industri. Idag har vi depåer på sex orter i Västsverige – Stenungsund, Kungälv, Göteborg/Ringön, Uddevalla, Trollhättan och Mölndal. Med Persson Herok Projekt AB har vi också tre mobila depåer i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm samt en fast depå i Jönköping. Under december 2023 förvärvade vi CalVan som nytt bolag till vår koncern. Maskinparken består av allt som efterfrågas – från minsta handmaskin och bodar till grävmaskiner och teleskoplastare och vi kan leverera en helt komplett maskinpark till byggen.

Företaget är under ständig utveckling och här finns en stor framåtanda. Därför är det självklart för oss att erbjuda tjänster som kompletterar vår maskinpark och våra kunders verksamhet. Utbildningar, registerhållning av utbildningar, SJA-planer, TA-planer, APD-planer, hyr-app för total kontroll, taxikörning för teleskoplastare, energiberäkning och andra tjänster – allt under samma tak. 

Vi strävar alltid efter att vara våra kunders personliga, vardagliga partner inom vårt område. Vi är ett väldigt socialt företag och engagerar oss i nätverk, letar alltid efter samarbeten och sammanhang att samverka i och umgås gärna med kunderna. I vårt CSR-arbete vurmar vi för en bättre miljö och motverkande av kriminalitet och utanförskap. 

VÅR HISTORIA

60-talet

Grunden för Persson Hyrmaskiner var ett företag som startade sin verksamhet under 60-talet. Företaget var specialiserat på bandtraktorer som var eftertraktade i samband med den stora industrietableringen i Stenungsund.

Sedan dess har företaget genomgått en rad varumärkes- och namnändringar. I takt med att byggnationerna blev klara i mitten på 70-talet minskade också efterfrågan och de 28 bandmaskinerna avyttrades.

70-talet

I slutet på 70-talet köptes företaget av Bjarne Nyqvist, som kom från Kihls Volymbyggen (numera Moelven) och som hade stort fokus på produktion av bodar.

Därför blev just bodar snart en egen stor nisch. Maskinuthyrningen behölls som en liten extern del men efter ett tag insåg Bjarne fördelen med kombinationen av bodar och maskiner. Det blev en bra affär att hyra in maskinerna i samband med alla etableringar av bodar som skulle göras.

80-talet

1989 gjordes en satsning för att nå fler kunder inom bland annat den offentliga sektorn. Samtidigt satsade man ännu mer på maskinuthyrningen, som visat sig bli lönsam då traktens byggbolag och industri började komma in i butiken och fråga efter maskiner. Strax innan denna förändring anställdes Christer Persson som servicetekniker och efter en tid på bolaget fick han ansvaret över maskinuthyrningen.

90-talet

Efter några år erbjöds Christer Persson att köpa ut den del som sysslade med maskinuthyrning och juli 1992 ser företagsnamnet C. Persson’s Hyrmaskiner AB dagens ljus för första gången.

1998 köpte Christers son, Joakim, in sig i bolaget och kort därefter tog han över som VD.

2000-talet

Sedan 2004 har bolaget haft en starkt stigande kurva efter tio år, 2007, köpte Joakim resterande del av företaget. Ytterligare tio år senare var det läge att anställa extern VD. Jens Bergvie var VD för Persson Hyrmaskiner 2018-jan 2023.

Under åren har Persson Hyrmaskiner blivit en stabil och solid verksamhet som uppmärksammats på olika sätt över hela landet. Under de senaste åren har man vid ett antal tillfällen fått aktningsvärda utmärkelser som DI Gasellen och Årets Superföretag. 2013 nominerades företaget till Entrepreneur of the year. Samma år blev man också utsett till Årets företag i Västra Götaland och fick vara med i den nationella finalen i Blå Hallen i Stockholms stadshus.

Här är vi idag

I januari 2023 tillträdde Jessica Barck som ny VD. I maj 2023 utsågs Joakim Dahlgren och Anders Nilsson till Årets företagare i Stenungsund.

Stenungsundsdepån med tillhörande kontor är den första i Persson Hyrmaskiners historia. I dagsläget har vi sex depåer; Stenungsund, Kungälv, Uddevalla, Göteborg, Trollhättan och Mölndal.

För Persson Hyrmaskiners medarbetare är kunden alltid i fokus. Utan kunderna finns inget Persson Hyrmaskiner och det är vi väl medvetna om. I allt vi gör och tar oss till är det viktigt att behålla den höga servicenivån och se våra kunders mervärde i affären. Ett exempel på detta är att vi efter stor efterfrågan på trafikavspärrningsmaterial (TA), har valt att satsa på att vara en komplett helhetsleverantör inom TA och samtidigt erbjuda TA-planer. Även utbildningar för branscherna bygg, anläggning och industri är en satsning som vi gjort för att tillmötesgå kundens behov och framförallt erbjuda en helhet.

Grundtanken för alla leveranser, varje dag, från oss på Persson Hyrmaskiner är ALLTID rätt maskin, rätt plats och rätt tid. Ledorden för hur vi skall arbeta, samarbeta och framförallt leverera är Snabbt, Snyggt och Roligt!