Persson Hyrmaskiner

– Ett ungt företag med en lång historia!

I juli 1992 registrerades Persson Hyrmaskiner på Bolagsverket och det var då företagsnamnet kommunicerades på marknaden för första gången. Under åren har Persson Hyrmaskiner växt så det knakar och samlat på sig flera utmärkelser. Men historien började egentligen långt innan den sommarmånaden på 90-talet.

Grunden för Persson Hyrmaskiner var ett företag som startade sin verksamhet under 60-talet. Företaget var specialiserat på bandtraktorer som var eftertraktade i samband med den stora industrietableringen i Stenungsund.

Sedan dess har företaget genomgått en rad varumärkes- och namnändringar. I takt med att byggnationerna blev klara i mitten på 70-talet minskade också efterfrågan och de 28 bandmaskinerna avyttrades.

I slutet på 70-talet köptes företaget av Bjarne Nyqvist, som kom från Kihls Volymbyggen (numera Moelven) och som hade stort fokus på produktion av bodar.

Därför var det inte konstigt att just bodar snart blev en egen stor nisch. Maskinuthyrningen behölls som en liten extern del men efter ett tag insåg Bjarne fördelen med kombinationen av bodar och maskiner. Det blev en bra affär att hyra in maskinerna i samband med alla etableringar av bodar som skulle göras.

1989 gjordes en satsning för att nå fler kunder inom bland annat den offentliga sektorn. Samtidigt satsade man ännu mer på maskinuthyrningen, som visat sig bli lönsam då traktens byggbolag och industri började komma in i butiken och fråga efter maskiner. Strax innan denna förändring anställdes Christer Persson som servicetekniker. Efter en tid på bolaget fick Christer ansvaret över maskinuthyrningen.

Efter några år fick Christer Persson frågan om han ville köpa den del som sysslade med maskinuthyrning eftersom Bjarne tyckte att detta tog för mycket fokus från kärnverksamheten, som var bodarna. Affären genomfördes i juli 1992 och det är nu som företagsnamnet Persson Hyrmaskiner AB ser dagens ljus för första gången…

Joakim Persson, VD

Joakim Dahlgren, ägare

1998 köpte Christers son, Joakim, en tredjedel av bolaget och kort därefter tog han över som VD. Sedan 2004 har bolaget haft en starkt stigande kurva och ökat sin omsättning med 22 procent per år med en god lönsamhet. Efter tio år, 2007, köpte Joakim resten av företaget. Ägarskapet delades sedan upp och Joakim behöll 70% medan en vän, och medarbetare, fick chansen att köpa in sig på 30%. Idag är Joakim ensam ägare och fokuserar på företagets affärsutveckling med ansvar över inköp. Sedan april 2018 är Jens Bergvie VD i Persson Hyrmaskiner.

Under åren har Persson Hyrmaskiner blivit en stabil och solid verksamhet som uppmärksammats på olika sätt över hela landet. Under de senaste åren har man vid ett antal tillfällen fått aktningsvärda utmärkelser som DI Gasellen och Årets Superföretag. 2013 nominerades företaget till Entrepreneur of the year. Samma år blev man också utsett till Årets företag i Västra Götaland och fick vara med i den nationella finalen i Blå Hallen i Stockholms stadshus.

Stenungsundsdepån med tillhörande huvudkontor är den första i Persson Hyrmaskiners framgångssaga. Strax innan millennieskiftet, år 1999, öppnades depån i Kungälv. Joakim har även skapat ett franchisekoncept som lanserades lyckosamt 2010 då depån i Uddevalla hade premiär med Anders Nilsson i spetsen. Bara fem år senare stod ännu en depå klar. Denna gången på Ringön i Göteborg med Tommy Börjesson vid rodret. Persson Hyrmaskiners femte och senaste depå öppnade i mitten på november 2018 i Trollhättan.

För Persson Hyrmaskiner och alla medarbetare är kunden alltid i fokus. Utan kunderna finns inget Persson Hyrmaskiner och det är man väl medveten om. I vad man än gör och tar till sig är det viktigt att behålla den höga servicenivån och se kundens mervärde i affären. Ett exempel på detta är att efter en stor efterfrågan på trafikavspärrningsmaterial har man valt att satsa på att bli en komplett helhetsleverantör inom trafikavspärrningsmaterial samt att erbjuda trafikanordningsplaner.

Ledorden inom Persson Hyrmaskiner är rätt maskin, rätt plats och rätt tid. Det handlar kort och gott om att alla medarbetare inom företaget ska se till att tillhandahålla rätt typ av maskin till kunden för det arbete som ska utföras. När det behövs och där den behövs.