Mattvätttyp Puzzi 8/1 C

Mattvättmaskin <360 mm 230v