Registerhållning

Registerhållning

Vi vill att ni är säkra. Hela tiden. För oss är det viktigt att du som kund arbetar säkert och med uppdaterad kunskap. För många arbetsgivare kan kontrollen över personalens utbildningar och uppdateringar vara svårt och också ibland betungande att hålla ordning på. Utöver säkerhetenaspekten, riskeras även onödiga sanktionsavgifter vid eventuell kontroll. Därför hjälper vi dig gärna.

Genom att låta oss registerhålla er personals utbildningar, kan vi enkelt skicka dig en påminnelse om när en utbilning är på väg att gå ut och behöver uppdatering eller repeteras. På så vis avlastar vi er och vi kan enkelt anpassa vårt utbildningsutbud utifrån era behov, med god framförhållning.

Kontakta din närmaste Persson-depå för mer information eller på tel/mail nedan. 

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

Läs vidare