Under 30 kvartal i rad har sysselsättningen ökat i Göteborgsregionen. Inte minst går byggindustrin urstarkt men även fordonsindustrin bidrar starkt till ökad tillväxt och sysselsättning. Frågan alla ställer sig under 2018 är vilken påverkan fallande bopriser får på den allmänna konjunkturen.

För att få en bild av den framtida utvecklingen i Västsverige har vi på Persson Hyrmaskiner tagit ett samtal med Business Region Göteborg, BRG, som är den organisation som tillsammans med Västsvenska Handelskammaren har bäst förutsättningar att sia om framtiden.

Den senaste konjunkturrapporten från BRG är ganska entydig i sina slutsatser. Högkonjunkturen i Göteborgsregionen kommer att bestå under 2018.
– Det är något av en unik period vi upplever i Göteborgsregionen med tillväxt i nästan samtliga branscher. Det som begränsar tillväxten är främst brist på personal och expansionsytor. Även om det är svårt att hitta tydliga tecken på en kommande nedgång, så kommer vi för varje dag närmare toppen av konjunkturcykeln, säger Henrik Einarsson, etableringschef på BRG.

Egentligen enda orosmolnet är fallande bopriser i landets tre största städer. Från den 1 mars verkställs också de skärpta amorteringskraven i samband med tecknande av nya lån. Många experter hävdar dock att prisnedgången på bostäder är en sund reaktion på allt för snabba prisökningar.
– Prisbilden är på väg att korrigeras, men stora generella tapp är inte troliga så länge konjunkturen förblir stark. Den starka inkomstutvecklingen och låga arbetslösheten motverkar för närvarande stora prisfall. På längre sikt kan det förstås förändras, särskilt om räntorna samtidigt stiger, konstaterar Henrik Einarsson.