Sedan 70-talet har Ytterby Rör arbetat med uppdrag inom VVS. Idag är de fem anställda och har klarat av både låg- och högkonjunkturer tack vare sin breda kompetens.

Fred Karlsson började inom VVS-branschen när han var 16 år gammal. Han kom in på spåret tack vare att en kompis, vars pappa hade en egen rörfirma, och valde VVS-linjen i skolan. 1976 startade Fred företaget Ytterby Rör tillsammans med två andra kollegor. Idag är Fred majoritetsägare och en av två ägare.

Under åren har företaget tagit sig igenom både låg- och högkonjunkturer. Receptet enligt Fred är att hålla en bred kompetens och på så sätt ta sig an flera olika sorters uppdrag.
– Vi har aldrig koncentrerat oss på bara värmepumpar eller någon annan inriktning. Genom åren kan vi se att bidrag för underhåll och ROT-avdrag påverkar vilka typ av uppdrag vi får. Dessutom arbetar vi både inom industrin och mot privatpersoner, säger Fred, som också arbetar som montör inom företaget.

En utmaning inom VVS-branschen är bristen på utbildad arbetskraft. Det är allt för få som utbildar sig och det skapar tuffa förutsättningar för branschen. Det påverkar produktioner och att flera företag missar tillväxtmöjligheter trots rådande högkonjunktur inom exempelvis byggbranschen.

Förutom Ytterby Rörs breda kunskap är deras kundvård också en styrka. Många VVS-firmor arbetar på liknande sätt när det gäller monteringsarbetet men Ytterby lägger stor vikt vid att verkligen värna om sina kunder.
– Det är något vi är riktigt bra på! Vi har kunder kvar än idag som vi har arbetat med sedan 70-talet.

Fred och hans firma kom i kontakt med Persson Hyrmaskiner i samband med att den första depån i Kungälv byggdes. Då hanterade Fred och hans kollegor alla rörjobb i lokalen. Det resulterade även i att VVS-firman anlitades av anställda för uppdrag i deras hem.
– Vi har bra personkemi med Persson Hyrmaskiner och vi hyr mestadels av depån i Kungälv eftersom de flesta av våra uppdrag finns i det området. Kontakten varierar och vi hyr vid behov, men det blir allt ifrån olika typer av maskiner till liftar.

I dagsläget ansvarar Ytterby Rör för all VVS när Marstrands Havshotell bygger ut. Projektet kommer igång under våren och avslutas under hösten 2018. Persson Hyrmaskiner bistår med både maskiner och ställningar.

Enligt Fred skiljer maskinuthyrningsföretaget sig från sina konkurrenter när det gäller nivån på servicen.
– Det finns många uthyrningsföretag i Kungälv och flera stora aktörer från Göteborgsområdet har etablerat sig. Men servicen är det viktigaste. I slutändan har enkronorna inte så stor betydelse om sakerna ändå inte fungerar. Persson Hyrmaskiner levererar alltid fungerande maskiner och löser snabbt uppgiften när vi har behov av specialmaskiner, avslutar Fred.

Läs mer om Ytterby Rör här!