I helgen hade Persson Hyrmaskiner kick-off för alla sina anställda på Bohusgården i Uddevalla. Förutom att prata om företaget internt sattes även kunderna i centrum.

Sedan starten har Persson Hyrmaskiner varit tydliga med att kunden är otroligt viktig och att värdesätta kundrelationen, något som är en självklarhet. För att verkligen visa hur man särskiljer sig från sina branschkollegor har uthyrningsföretaget nästintill förbjudit att säga nej till sina kunder.

I lördags hade Persson Hyrmaskiner sin årliga kick-off med alla anställda. Syftet var en övning där de anställda delades in i grupper och fick utveckla sin kunskap om försäljning till kund. Övningen gick ut på att ha en dialog, bygga förtroende och skapa bättre relationer utifrån hur man agerar, kommunicerar och uppfattas. Det hela avslutades med en föreläsning och genomgång där övningens utfall applicerades i verkligheten.
– I slutändan handlar det om att sätta stort fokus på kunden och deras behov. Vi lär oss mycket av våra kunder. Något som blir mer självklart är att mjuka värden kan vara lika betydande som de hårda värdena, om inte viktigare, säger Johan Lindström, marknadschef på Persson Hyrmaskiner.

För Stenungsundföretaget är relationen till kunderna otroligt viktig. Att fortsätta arbeta för ännu nöjdare kunder är en byggsten för att öka både kundens och sin egna lönsamhet.
– Både våra kunder och anställda är en stor anledning till vart vi är idag. Vi vill skapa en win-win situation mellan oss och våra kunder. Vi tror att den bästa relationen är den som båda parter tjänar på, säger Johan.