På Kongahälla-tomten i centrala Kungälv byggs det för fullt. Totalt uppförs cirka 1 000 bostäder, ett nytt resecentrum, galleria och en park. Flertalet byggherrar och entreprenadföretag är inblandade och Persson Hyrmaskiners depå i Kungälv levererar utrustning till Sernekes del av projektet.

Kungälvs kommun har som vision att modernisera staden för att öka attraktionskraften inom regionen. Flertalet insatser är inledda och projektet på Kongahälla är en av pusselbitarna för att uppfylla visionen. Det hela började med att gymnasieskolan och ett par andra fastigheter flyttades vilket lämnade tomten tillgänglig. Idag byggs en helt ny stadsdel som ska stärka stadskärnan och vara en motor i tillväxtarbetet.

Till entreprenören Serneke som idag är med och bygger delar av Kongahälla levererar Persson Hyrmaskiner utrustning. Det rör sig bland annat om cirka 20 bodar som används som lunchrum, omklädningsrum och kontor. På plats finns också bygghissar, elskåp och ID06-grindar.
– Det är väldigt kul att vara en del av ett så stort projekt. Det är ett tydligt bevis på fördelen med depåer i olika delar av Göteborg och kranskommunerna. Vi får vara en del av insatser som stärker hela regionen, säger Johan Lindström, marknadschef, Persson Hyrmaskiner.

Levande stadsdel
Inom Kongahälla planeras cirka 1 000 bostäder. Kommunen räknar med cirka 2 000 boende inom stadsdelen och de första har redan flyttat in. Utöver bostäder byggs även en galleria, och ett parkområde. På gatuplan i varje kvarter görs det plats för verksamheter som ska hålla stadsdelen och Kungälv vid liv.
– Det har investerats cirka 4–5 miljarder kronor i projektet. Vi beräknar att alla kvarter utom ett ska stå klara 2021, säger Anders Lager, projektchef på Kongahälla.

Förutom bostäder och handelskvarter byggs även ett nytt resecentrum som förenklar förbindelserna inom kommunen. Den nya stadsdelen får en tydlig miljöprofi. Redan från start sätts fokus på byggnadsmaterial och sopsugsanläggningar, bilpooler och cykelförråd uppförs.
– Vi fokuserar på hållbarhet både ur ett miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Det nya resecentret gör det miljömässigt hållbart att vara regionsmedborgare. Kongahälla blir en stadsdel för alla, inte bara de boende. Vi ser en rad dynamiska effekter av projektet, bland annat att intresset att investera i Kungälv är rekordhögt, säger Henrik Haglund, mark och exploateringschef, Kungälvs kommun.