För tio år sedan skärpte Arbetsmiljöverket kraven på att dokumentera utbildningar. Till följd av detta deltar än idag flertalet erfarna arbetstagare i arbetsrelaterade utbildningar. Men även arbetsgivare är i stort behov av att gå utbildningarna.

Efter att Arbetsmiljöverket satte tydligare krav ökar antalet personer som går utbildningar. TA Utbildning är en av aktörerna som erbjuder utbildningar för personer inom byggsektorn. Tillsammans med flera företag i branschen arrangerar de kurser runt om i landet – även i Stenungsund hos Persson Hyrmaskiner.
– Vi lever fortfarande i sviterna av hårdare krav och vi kan se att många av de som deltar i utbildningarna har erfarenhet sedan tidigare. Det viktiga är att få en uppfräschning av teorin, säkerhetstänket och om regelverket, säger Svante Andersson, VD, TA Utbildning.

Under 2016 besiktigades drygt 32 000 liftar och användandet har fördubblats de senaste 10–15 åren. Byggbranschen i sig är förenad med olyckor, det är den bransch som har flest arbetsplatsolyckor i Sverige. Genom att gå en utbildning lär deltagaren sig att använda maskinerna och tänka på ett säkert sätt.
– Liftutbildningen är den största utbildningen vi har och i takt med att användandet av liftar ökar så ökar även antalet personer som går utbildningen. Men det finns fler utbildningar som är viktiga, som bland annat Heta Arbeten. Den är viktig ur ett försäkringsperspektiv. Om operatören inte har ett certifikat och en olycka sker gör inte försäkringsbolagen några utbetalningar, det är de stenhårda med, säger Svante.

I de olika utbildningarna består majoriteten av operatörer och arbetstagare men enligt Svante är även arbetsgivare och byggherrar i behov av utbildning.
– Utbildningen Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U är jätteviktig. Som arbetsgivare lär du dig mer om hur man arbetar systematiskt med riskanalyser, arbetsmiljöplaner och andra ansvar som är grundläggande.

I nuläget pågår ett arbete att förenkla regelverket på Arbetsmiljöverket. Den nya generaldirektören ligger bakom projektet och Svante spår att framtiden är ljus för branschutbildningar.
– Jag tror att branschen själv kommer ställa högre krav på utbildningar. Det är inte bara myndigheter som kommer förstå värdet av utbildad personal. Utan branschen kommer också förstå att man tjänar på kompetens, avslutar Svante.