Från och med nu kan vi på Persson Hyrmaskiner erbjuda kompletta trafikanordningsplaner. Tjänsten finns tillgänglig på samtliga depåer i Västsverige.

För arbeten kring vägar och gator behövs en trafikordningsplan, även kallad TA-plan. Den innehåller information om hur ett vägarbete ska märkas ut med skyltning och hur eventuell trafik behöver omdirigeras. Det är många arbeten i Västra Götalandsregionen som sker på vägar och för dessa arbeten behövs en TA-plan. Samtidigt är det få aktörer i branschen som faktiskt erbjuder tjänsten.
– Vi ser en stor efterfrågan och vill därför underlätta för marknaden att snabbt och enkelt få tillgång till den här tjänsten, säger Jens Bergvie, VD på Persson Hyrmaskiner.

Persson Hyrmaskiner har sedan en tid tillbaka material för trafikavspärrning i sitt utbud. I och med satsningen på trafikanordningsplaner utökas och breddas även det befintliga utbudet av avspärrningsmaterial. Och tanken på att erbjuda kunderna hjälp med TA-planer har funnits ett tag. Genom att bli en komplett leverantör vill Persson Hyrmaskiner underlätta för sina kunder.
– Nu kan vi erbjuda ett helhetskoncept med både vägavspärrningsmaterial och trafikanordningsplaner. Med den nya tjänsten blir vi även mer konkurrenskraftig inom uthyrningsbranschen, säger Jens Bergvie.

För Persson Hyrmaskiner finns det en säkerhetsaspekt med att bredda utbudet inom vägarbete. Genom att arbeta med och ta fram modernt material vill företaget lyfta säkerheten för de som arbetar på väg och samtidigt ta ett ansvar för en säkrare arbetsmiljö.

För mer information, välkommen att kontakta oss!
Stenungsund, 0303-885 70
Kungälv, 0303-921 30
Uddevalla, 0522-861 55
Göteborg (Ringön), 031-381 05 00