Inom kort tillträder Jens Bergvie rollen som VD på maskinuthyrningsföretaget Persson Hyrmaskiner.
VD:n sedan 20 år tillbaka, och tillika ägaren, Joakim Dahlgren kommer i fortsättningen att fokusera på inköp och affärsutveckling i företaget.

De senaste tre åren har omsättningen nästan dubblerats från 61 miljoner till 117 miljoner kronor. Bakgrunden till förändringen är att Persson Hyrmaskiner ska lägga ännu större fokus på vissa ledningsområden för att kunna utvecklas i den takt man vill och ta nästa steg.

Jens Bergvie tillträder som VD den 3 april. Han har en stark säljbakgrund, bland annat som försäljningsdirektör på Caterpillar och senast som General Manager på Porsche Center i Göteborg. För Jens innebär den nya rollen att driva företaget, dess medarbetare och fyra depåer framåt.
– Persson Hyrmaskiner är ett säljorienterat företag och det jag kommer att fokusera på är att tillsammans med personalen utveckla helhetslösningar för våra kunder. En del i detta arbete blir att utveckla varje depå efter dess egna unika förutsättningar, säger Jens Bergvie.

Med den tillträdande VD:n innebär det att Joakim Dahlgren i fortsättningen kommer att fokusera på affärsutveckling och inköp.
– Jag kommer fortsätta att vara en lika stor del av företaget som tidigare men nu kommer jag lägga mer tid och engagemang på att skapa nya marknader. Det här gör att vi kan lägga större fokus på nästa steg i vår utveckling.
– Jag är övertygad om att rekryteringen av Jens kommer att ligga till grund för att vi kommer nå vårt stora mål som är att bli Sveriges största privata maskinuthyrare, avslutar Joakim Dahlgren.