195 000 fall av skadegörelse polisanmäldes 2016. 83 000 av dem var klotter.
Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Klotter är ett utbrett problem, inte minst på byggarbetsplatser.

Persson Hyrmaskiner har idag fyra depåer i Västsverige – Stengungsund, Uddevalla, Kungälv och Ringön i Göteborg. Alla har någon gång fått tillbaka utrustning med klotter.
– Göteborg är särskilt utsatt och en del områden i staden är värre än andra, där märker vi en stor skillnad. Även omfattningen på skadegörelsen skiljer sig åt, säger Malin Hellström, uthyrare på Persson Hyrmaskiner.

Tiden avgör priset
Att sanera utrustning är inte gratis. Persson Hyrmaskiner tar alltid in extern hjälp för sanering. Då blir arbetet utfört så effektivt som möjligt och kostnaden för kunden blir lägre. Det finns mycket olika färger som det klottras med idag. Medlet man använder är anpassat till den specifika färgen och vissa kan ta längre tid att tvätta bort än andra.
– Ibland kan det vara jättesvårt att ta bort en del klotter. Men vi tar in bra extern hjälp som hjälper oss med saneringen så att vi kan återfå våra maskiner i fint skick, säger Malin.

Klottrandet är omfattande och det är svårt att hitta en lösning på problemet. Samtidigt är det många i branschen som inte anmäler den här typen av skadegörelse. Av de fall som faktiskt anmäls är det få som klaras upp.