Under 2016 vann Persson Hyrmaskiner ramavtal med Stena Line, ett svenskt rederi som också är ett av världens största. Avtalet går ut på att uthyrningsföretaget ska förse rederiet med hyrmaskiner.

Persson Hyrmaskiner vann för snart två år sedan ett ramavtal med Stena Line. Stenungsundföretaget har sedan tidigare ramavtal med rederiet. Den nya upphandlingen innebar en förlängning och fortsatt förtroende. Avtalet gör Persson Hyrmaskiner till ensam aktör och löper under tre år, sedan är det dags för nya förhandlingar.

Samarbetet omfattar liftar och truckar som används för löpande service som bland annat målning av Stena Lines fartyg. Mestadels av maskinerna levereras av Kungälv och Stenungsund depåerna men avtalet är centralt och innefattar alla Persson Hyrmaskiners depåer. I dagsläget finns maskiner på Stena Danica, Germanica, Jutlandica samt i orter som Varberg, Trelleborg och även fartygens hamnar i Polen och Danmark.

– Vi har haft avtal med Stena Line i nio år. Det är jättekul att Stena Line väljer en aktör som Persson Hyrmaskiner, det är vi stolta över, säger Johan Lindström, marknadschef, Persson Hyrmaskiner.

För uthyrningsföretaget påverkar ramavtalet storleken på maskinparken. Framför allt breddas utbudet av truckar och även antalet liftar och nyare maskiner får ta plats. Målet är att vara heltäckande på Stena Line och förse alla hamnar i de olika länderna med maskiner.