Säkra lyft

Säkra lyft

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får en lyftordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper. (AFS 2006:6 § 29)

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Kurslängd

    1/2 dag

  • Kostnad

    2 100 kr/person ex moms

Läs vidare