e-Liftutbildning

e-Liftutbildning

e-Lift är en online-kurs som täcker teoridelen av en liftutbildning. Utbildningen tar ca 2,5 timmar att genomföra och är inte knuten till någon speciell bransch, utan är anpassad för att kunna användas vid alla grund och repetitionsutbildningar på liftar. Utbildningen är allmän och täcker samtliga förekommande lifttyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP. e-Lift finns också på engelska, med svenska lagar och regler. Giltighet 5 år.

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Teori

    Görs på dator hemma

  • Praktik

    08.00 – 12.00 dag 2

  • Kostnad

    2 400 kr/person ex moms

Läs vidare