Fallskydd med evakuering

Fallskydd med evakuering

Syftet med utbildningen i fallskydd är att öka medvetenheten hos deltagaren och säkerställa en trygg arbetsmiljö eftersom fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen.

Denna utbildning vänder dig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken. 

Enligt Arbetsmiljölagen (2 kap, 4 §, 7 §) ansvarar arbetsgivaren att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen samt att se till att de har den utbildning som krävs.

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Kurslängd

    1 dag

  • Kostnad

    2 800 kr/person ex moms

Läs vidare