Liftutbildning – Repetition

Liftutbildning – Repetition

Liftutbildning repetition är för dig som sedan tidigare genomgått grundutbildningen och använder lift i ditt yrke.Denna utbildning repeterar och förnyar befintlig utbildning och innefattar enbart teoretisk del. 

Liftutbildning syftar till att bli en säker och riskmedveten liftanvändare. Certifikatet för genomförd grundutbildning är giltigt i fem år och ska sedan förnyas genom en repetitionsutbildning.

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med lift, exempelvis saxlift, skylift och bomlift. Det är en kurs för förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska den anställde ha både praktiska och teoretiska kunskaper. (AFS 2006:06 § 29)

Tänk på att lift inte får framföras utan fallskydd och fallskyddsutbildning vid påkörningsrisk.

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Kurslängd

    1/2 dag

  • Kostnad

    2 000 kr/person ex moms

Läs vidare