Motorkapsutbildning

Motorkapsutbildning

Utbildningen riktar sig till användare av motorkap samt arbetsledare som behöver känna till riskerna med motorkap. Utbildningen kommer ge dig kunskap i hur du skall kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Både för dig som anställd och för dig som arbetsgivare är det viktigt att både förstå varför och hur man bedömer, reducerar och i bästa fall helt undviker vanliga olyckor. Det finns flera nationella (AFS) och Europeiska direktiv som reglerar riskhantering för byggnadsarbetare och det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda har rätt medel att förhålla sig till samtidigt som det är arbetstagarens ansvar att följa dessa.

Att arbeta med motorkap är ett av de fysiskt farligaste momenten på en byggarbetsplats. Hiltis motorkapsutbildning ger dig en tydlig överblick över riskbilden, hur man undviker riskerna under förberedelse, användning, transport och förvaring av motorkapar. Utbildningen är praktisk med en teoretisk grund och är helt anpassad efter er bransch.

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Kurslängd

    1 dag

  • Kostnad

    Förfrågan

Läs vidare