Röjsågsutbildning

Röjsågsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med motorsågar eller röjsågar. För att undvika olycksrisker och onödig ansträngning är det viktigt att få kunskap om lämplig arbetsteknik för de olika arbetsmomenten och situationerna.

Motorsågskörkort är ett krav från Arbetsmiljöverket, arbetsgivare som inte följer reglerna måste betala sanktionsavgift.

Vid avklarad sågsutbildning och godkända prov utfärdas ett personligt certifikat till deltagaren. Arbetsmiljöverket rekommenderar att detta motorsågskörkort förnyas efter fem år.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fastslår att alla som arbetar med motorsågar och röjsågar skall ha genomgått motorsågsutbildning för den typ arbete som skall utföras.

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Kurslängd

    1 dag

  • Kostnad

    Förfrågan

Läs vidare