Traversutbildning

Traversutbildning inkl. Säkra lyft

Utbildningen vänder sig till alla som skall hantera traverskran, pelarlift eller telfers oberoende av vilken typ av last det rör sig om. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Den del av utbildningen som fokuserar på  Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller ska agera signalman vid lyft. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får en lyftordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper. (AFS 2006:6 § 29)

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

  • Kurslängd

    1 dag

  • Kostnad

    2 700 kr/person ex moms

Läs vidare