Truckutbildning A+B

Truckutbildning A+B

En utbildning för dig som använder truck i arbetet – oberoende av om det är tillfälligt eller en heltidssyssla. Den ger grundläggande kunskaper och färdigheter för truckförare.

Utbildningen behandlar höglyftande åktruckar, låglyftande truckar, ledstaplare och truck med motvikt. I kursen ingår även säkerhetsfrågor och tillsyn av trucken. Utbildningen följer TLP10 – den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Utbildningen skall öka kunskap och medvetenhet och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har infört sanktionsavgifter till alla företag som bryter mot kravet på utbildning. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:5 ”Användning av truckar” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på säker användning.

Utbildningen är 2 dagar lång. Dag 1 kan genomföras digitalt eller på plats i utbildningslokalen. Dag 1 är praktisk undervisning och görs på plats.

Truckutbildning C

(för annat arbete än bygg-och anläggning)

Hjullastare, teleskoplastare enligt TLP 10

Under kategori C ingår tyngre truckar. Dessa är bland annat hjullastare för industriell hantering och teleskoplastare. Utbildning för dessa maskiner sker för en maskintyp i taget och utbildningen utgår från läroplanen TLP 10 och innehåller både teori och praktik. Det här ger dig som kursdeltagare goda kunskaper om bland annat de risker och säkerhetsbestämmelser som finns, maskinens arbetssätt, maskinens konstruktion, arbete i olika miljöer och farligt gods. Efter godkänd utbildning skall du ha de kunskaper och färdigheter som krävs för säker manövrering av den aktuella maskintypen du blir godkänd på.

Utbildningstid ca 2 dagar. 1 dag teori + 1 dag körövningar, beroende på kompetens.

Vi anpassar utifrån er grupp och önskemål om lokal/ort.

KONTAKTA OSS PÅ

Telefon: 010-457 77 70
E-post:  utbildning@perssonhyrmaskiner.com

Truckutbildning A+B

 • Kurslängd

  2 dagar

 • Kostnad

  Pris från 5 000 kr ex moms, ring för prisuppgift

Truckutbildning C

 • Kurslängd

  2 dagar kl. 08.00 – 16.00

 • Kostnad

  7 000 kr ex moms

Läs vidare