För att få bedriva yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon krävs det att man som uthyrare följer olika lagkrav.
Bland annat måste du som uthyrare ha tillstånd, dokumenterad kunskap och att du genomgått särskild utbildning.
Mot denna bakgrund har Persson Hyrmaskiners VD, Joakim Dahlgren, under året genomgått specialutbildning hos Biluthyrarna i Sverige AB.

Det är Transportstyrelsen som prövar om den sökande är lämplig att bedriva uthyrningsrörelse. Den sökande måste uppfylla vissa krav på bland annat yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden, vilja och förmåga att fullgöra skyldigheter mot det allmänna samt laglydnad i övrigt. Transportstyrelsen prövning omfattar också personer som bestämmer över verksamheten, t ex den verkställande direktören.
Detta är alltså förklaringen till att Joakim Dahlgren fått tillbringa ett antal dagar i skolbänken hos Biluthyrarna i Sverige AB.