Stenungsund Entreprenadbyggen AB firar 25-års jubileum 2018. Företaget gick emot alla odds och startades mitt under rådande finanskris på 90-talet. En stor anledning till att företaget klarar sig genom vått och torrt är deras anställda och inhyrd personal.

När finanskrisen slog till i Sverige i början på 90-talet var det skakigt i många branscher. Till följd fick flera gå, även i byggbranschen. Men mitt i denna kris startades Stenungsund Entreprenadbyggen AB, även kallat SEAB.
Efter två år förvandlades företaget till ett aktiebolag och två ägare som finns kvar än idag är Tony Lindberg och hans farbror Lars Lindberg. Nästan 25 år senare har företaget växt till ett 30-tal anställda och har två kontor, ett huvudkontor i Stenungsund och ett lokalkontor i Hisings Backa.
– Vår personal ger oss en fördel i alla lägen och det är tack vare alla anställda som vi har kommit dit vi är idag. De har en otroligt hög kompetens och kan lika gärna vara på stora som små byggen. För att möta topparna använder vi inhyrd personal, säger Tony.

Uppdragsgivarna är både kommunala och privata bolag och sträcker sig över hela Västra Götalandsregionen. Tack vare ett lokalt kontor i Göteborg kan de också finnas närmare många av sina kunder.
– Vi har jobbat en hel del åt olika butikshandlare och byggt upp matvarubutiker. Något som är vår styrka är att arbeta i projekt där verksamheten fortfarande är i bruk. Där är vi duktiga på att planera. Samtidigt har vi projekt med kommunala bolag som bland annat innebär att renovera eller bygga olika typer av fastigheter, säger Tony.

Från början hade Stenungsundsföretaget en egen maskinpark men med tiden såldes den av och idag hyr de allt av Persson Hyrmaskiner. På så sätt får de en helhetslösning och en bra överblick över kostnaderna i projekten.
– Generellt sätt kan det vara bättre att äga maskiner själv. Men i stressen är det svårt att hålla egna maskiner i bra skick. Och då är det smidigare att hyra eftersom man vet att maskinerna fungerar och det skapar en tydligare bild över kostnaderna. Skulle en maskin gå sönder är det redan avtalat vad som eventuellt sker kostnadsmässigt om något skulle inträffa.
– Maskinuthyrningsbranschen är stor och de som är duktiga, som Persson Hyrmaskiner, har ett försprång. De känns som ett mindre bolag och det är lättare att skapa relationer med ägarledda företag. Beslutsvägarna är kortare och man har bra kontakt med ägarna, säger Tony.

Sedan tre-fyra år hyr SEAB maskiner och utrustning på alla Persson Hyrmaskiners depåer. Kontakten sker dagligen och det är allt från mindre maskiner till kranar och liftar som hyrs in.

Ett projekt som byggföretaget arbetar med idag är en vårdfastighet i Orust kommun där Persson Hyrmaskiner bidrar med allt från bodar, värmare, kranar till ID06-passager och allt som gäller el.

Läs mer om SEAB på deras hemsida, klicka här!