Mellan Persson Hyrmaskiners fem depåer förflyttas det maskiner varje dag. Medarbetarna på depåerna och företagets chaufförer ser till att maskinerna hamnar på rätt plats vid rätt tid. Man kallar det för en flytande maskinflotta för att alltid ha de maskiner som kunden är i behov av, oavsett plats.

Persson Hyrmaskiners ledord är rätt maskin, rätt plats och rätt tid. Det innebär bland annat att se till att de maskiner som kunden efterfrågar finns där de behövs. Annars förflyttas maskinen för att kunna fortsätta erbjuda den höga servicen och undvika att behöva säga nej till kunderna.

Dagligen får depåerna in beställningar av olika typer av maskiner. Vid slutet av dagen börjar förberedandet av maskiner som ska hyras ut dagen därpå. Ibland kan det innebära att en tillgänglig maskin står på en annan depå och då gäller det att planera in en transport för att just den maskinen hamnar på rätt plats.

Totalt finns det cirka 15 bilar på fem depåer som används för bland annat interna transporter av stora och små maskiner mellan depåerna och externa transporter ut till byggarbetsplatser. Nyligen rekryterades Camilla som transport- och logistikansvarig för att ytterligare optimera samtliga transporter.

Fördelen är att man kan hyra av Persson Hyrmaskiner oavsett vilken depå man befinner sig i närheten av. Vissa kunder behöver också en flexibilitet att hyra av en depå men att returerna på en annan.

– Vår flytande maskinflotta blir en styrka och en viktig aspekt för våra kunder. Vi kan se till att vi levererar rätt maskin, på rätt plats och rätt tid, säger Tom som arbetar som uthyrare på depån i Uddevalla.