Inom maskinuthyrningsbranschen är inköp en stor del av verksamheten. Maskinparken ska hållas uppdaterad med både stora och små maskiner. Samtidigt ska det finnas ett säkerhets- och miljötänk för att modernisera utbudet med de nyaste modellerna.

I Persson Hyrmaskiners maskinpark finns cirka 1 000 olika slags maskiner.Utbudet uppdateras kontinuerligt och varje vecka tillkommer det nya maskingrupper och flertalet nya maskiner.

I den dagliga kundkontakten är man alltid lyhörd för att se vilken efterfrågan kunderna har på maskiner. Inköpen inom Persson Hyrmaskiner är kundanpassade och sker utifrån kundens önskemål och behov. Medarbetarna på samtliga depåer är noga med att föra dialog med kunderna och se om det är någon maskin som kan behöva köpas in för att bli mer kompletta. Därför sker ständigt inköp under hela året istället för att fokusera på detta i perioder. På så sätt har Persson Hyrmaskiner kunnat vara flexibla i alla år och kan fortsätta vara det. Samtidigt löser vi även kundernas förfrågan på maskiner.

– Vi har alltid ett grundbehov där maskiner behöver bytas ut eller köpas in. Men vi ser till att vara flexibla och lyssna på våra kunder för att fylla deras behov, därför blir en del inköp på ad hoc-basis samtidigt som vi gör välplanerade investeringar, säger Joakim Dahlgren, ägare och inköps- och affärsansvarig på Persson Hyrmaskiner.

Det finns flera parametrar som noga övervägs vid varje enskilt inköp. Alla nya maskiner ska uppfylla samtliga säkerhetskrav. Flera regioner i Västsverige har hårda och viktiga miljöpolicys som även maskinuthyrningsföretagen behöver följa. Det betyder att alla maskiner i parken miljödeklareras och genomgår kontroller. Även maskinleverantörer kontrolleras att de har bra villkor och nya bolag granskas alltid samt att man aldrig köper av okända bolag. Andra delar som påverkar inköp är den svenska kronans utveckling i förhållande till andra valutor som exempelvis Euron.