På Persson Hyrmaskiner fokuserar man på kunden i allt man gör. Och bland detta hamnar maskiner och service i centrum. På en daglig basis arbetar man med att de maskiner som hyrs ut är i toppskick för att undvika onödiga driftstopp.

Alla medarbetare på samtliga depåer inom Persson Hyrmaskiner har ett gemensamt intresse – maskiner. Oavsett vilken roll man har kommer man alltid i kontakt med maskiner, vare sig man är uthyrare, returkontrollant, depåchef eller reparatör. Skillnaden ligger i hur mycket kontakt och arbete som sker med själva maskinservicen. Alla medarbetare lärs upp för att få en grundkunskap om maskinparken medan mekaniker, uthyrare, servicetekniker och returkontrollanter självklart har en djupare kunskap.

Varje dag cirkulerar maskiner in och ut från de olika depåerna. Varje maskin kvalitetssäkras av returkontrollanter för att se till att maskinerna är i skick att hyras ut till nästa kund. Varje depå har minst en returkontrollant som går igenom små till stora maskiner och genomför en funktionskontroll, tankning/laddning och rengöring. Utöver denna roll tillkommer också mekaniker och servicetekniker som kan arbeta med antingen service och reparation av mindre maskiner eller större maskiner. I Stenungsund ligger huvuddepån där alla större reparationer sker.

– Våra tre ledord har en stor betydelse varför vi är speciellt duktiga på att serva maskiner: respekt, lyhördhet och kompetens. Vi har kompetensen att serva maskiner och veta vad som behövs göras samtidigt som vi är lyhörda att lära av varandra. Dessutom respekterar vi varandra och vågar fråga om man är osäker istället för att göra något halvdant, säger Donaldh Andersson, mekaniker på Persson Hyrmaskiner.