Persson Hyrmaskiner har genomfört en organisationsförändring. Till följd av förändringen blir Joakim Dahlgren ensam ägare i företaget.

Under september har Persson Hyrmaskiner färdigställt en omorganisation som berör marknadsavdelningen och Johan Lindströms position som marknadschef. I och med detta förändras ägarstrukturen i aktiebolaget Persson Hyrmaskiner.

Huvudägare Joakim Dahlgren förvärvar samtliga aktier och blir därmed ensam ägare till bolaget WMEJ Holding AB som i sin tur äger 100 procent av C. Persson Hyrmaskiner AB.

Johan Lindström har i olika roller varit med och byggt Persson Hyrmaskiner och har varit viktig för bolagets tillväxt. Vi tackar Johan för hans insats och önskar honom all lycka till i framtiden.