Batteri- och eldrivet är en marknad som växer sig allt större. I framtiden förväntas allt fler marknader gå över till batteridrift – och snarare förr än senare. På Persson Hyrmaskiner har satsningen inför övergången redan påbörjats. Nu möjliggör företaget för kunder och personal att ladda sina elbilar vid samtliga depåer.

Två vardera i Kungälv, Göteborg och Uddevalla och sex stycken i Stenungsund. Så många laddstolpar har installerats på Persson Hyrmaskiners depåer de senaste veckorna. Nu står de redo för användning av framför allt kunder, men även personal.

Bakgrunden är att hållbarhetstänket i byggbranschen har stor utvecklingspotential. En stor del av utsläppen kommer från just byggbranschen och dess produktioner, transporter och bensindrivna maskiner. Persson Hyrmaskiners VD, Jens Bergvie, är väl medveten om att det behövs en förändring.
– Byggbranschen har en stor påverkan på miljön och det är viktigt för oss att kunna främja den delen av miljön där vi har möjlighet att påverka, konstaterar Jens Bergvie.

Bland kunder och ute på marknaden är det få företag som idag faktiskt kör el- eller hybridbilar men genom satsningen på nya laddstolpar hoppas Persson Hyrmaskiner kunna inspirera fler till att göra valet. Nyligen har företaget själv bytt ut sina sex stycken personbilar till hybridbilar som kan användas av personalen när de gör resor i arbetet Samtidigt finns en medvetenhet om att utbudet på batterimarknaden inte möter efterfrågan.
– Idag finns skåpbilar som kan passa flera företagare inom branschen men utvecklingen av tyngre fordon hänger helt enkelt inte med. Nu gör vi den förändring som finns tillgänglig och när utvecklingen sker på marknaden – då kommer vi följa den, avslutar Jens Bergvie.